các bước thỉnh Cóc ngọc Hoàng Long

Cóc ngọc Hoàng Long , mang lại nhiều may mắn cho người dùng – TT-HL-22515

tt-hl-s3-22515-thiem-thu-hoang-long-2

22,515,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài